Загальні збори членів кредитної спілки – є вищим органом управління, що можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності спілки.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю спілки. Ревізійна комісія обирається та звітує загальним зборам членів кредитної спілки.

Кредитний комітет є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності.

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів КС і в межах компетенції, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки окрім тих, що належать до компетенції інших органів управління. Правління підзвітне загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і організовує виконання їх рішень.


Наш надійний партнер!Content of this page needs new version Adobe Flash Player. You can download here:

Get Adobe Flash player  uhbdp_ban.jpg
© Народна Довіра, 2010
Дизайн:
GRADES
Якщо у Вас виникли питання і Ви бажаєте звернутись до відповідного підрозділу натисніть тут