31.12.2014

Фінансовий звіт КС "Народна довіра" за 2014 рік

Основні балансові статті:

Початок року, грн.

Кінець року, грн.

Зміни за рік,%

Активи, разом

2 945 026

2 721 783

-7,5

Кредитний потрфель

2 060 772

1 929 278

-6,39

В тому числі членам КС

2 060 772

1 9292 78

-6,39

Кредити с порушенням режиму сплати, в т. ч.:

284 729

161 703

-43,21

Прострочені кредити

229 405

65 422

-71,49

Неповернені кредити

55 324

96 281

74,03

Безнадійні кредити

-

-

Сума фактично сформованого РЗПВ

141 925

141 925

-

Фінансові інвестиції, в тому числі:

51 7917

15 925

-96,9

Грошові кошти на депоз. рахунках в банках

503 900

900

-99,83

Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

-

Внески до капіталу кооперативного банку

-

Внески до капіталу ОКС

14 017

15 025

+7,19

Державні цінні папери

-

Внески до капіталу бюро кредитних історій

-

Капітал КС, в тому числі:

528 344

543 572

+2,88

Пайовий капітал

88 396

81 971

-7,27

Резервний капітал

431 871

435 443

0,82

Додатковий капітал

7 263

7 263

-

Нерозподілений дохід (збиток)

814

11 802

+1350

Зобовязання КС, в тому числі

Внески(вклди ) членів КС на депозитні рахунки

2 195 878

1 886 207

-14,11

Інші платні зобов'язання

-

-

Неоплатні зобов'язання

71 775

96 310

+34,18

Виконання бюджету за звітний рік.

План, тис. грн.

Факт, тис. грн.

ДОХОДНА ЧАСТИНА

Проценти за кредитами

1150

1070

Проценти від фінансових інвестицій

50

68

Інші доходи

3

2

Доходи разом

1203

1140

ВИТРАТНА ЧАСТИНА (КОШТОРИС)

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів

560

549

Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юр. особами

31

18

Витрати, пов’язані із залученням коштів

591

567

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на депозитних рахунках

0,0

0,0

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

146

135

Інші операційні витрати, у тому числі:

420

412

на благодійну діяльність

-

-

Витрати на формування спільних фін. фондів асоціацій

1

-

Податок на прибуток нарахований

1

1

Інші витрати

19

11

Загальна сума операційних витрат

630

559

Витрати на формування РЗПВ

-

-

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

0,0

0,0

Усього витрат

1178

1126

Фінансовий результат

25

14

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

3

2

на формування резервного капіталу

3

2

на розподіл доходу на додаткові пайові внески

-

0,0

Нерозподілений дохід (непокритий збиток)

22

12

Фінансовий звіт розглянуто Спостережною радою КС "Народна довіра" (протокол засідання СР №12/2015 від 20.04.15р.). Фінансовий звіт розглянуто Ревізійною комісією «Народна довіра» (протокол РК №4/2015 від 20.04.15р). З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверждена ТОВ «Аудиторська фірма»АВС-Центр» можна ознайомитись в приміщенні КС «Народна довіра» за адресою: м.Херсон, вул.Дзержинського,45. З повагою, Синюк О.А. та Синюк О.Д.!


Возврат к спискуНаш надійний партнер!Content of this page needs new version Adobe Flash Player. You can download here:

Get Adobe Flash player  uhbdp_ban.jpg
© Народна Довіра, 2010
Дизайн:
GRADES
Якщо у Вас виникли питання і Ви бажаєте звернутись до відповідного підрозділу натисніть тут