ТРЕБА ЗНАТИ, КОМУ ДОВІРЯТИ


Розроблено та видано Проектом технічної допомоги

«Підтримка фінансової діяльності на селі» Німецького Товариства

Технічного Співробітництва (GTZ) і Німецькою Кооперативною Асоціацією

Райффайзен (DGRV) за фінансування німецького уряду.


 

Зміст

 
новый-2.png«Досвід дозволяє нам
дізнатися про помилку,
коли ми їїзнову зробили
(закон Мерфі).
Інформація дозволяє нам
дізнатися про помилку,
щоб вирішити, робити її чи ні (висновок)»

 ЩО ТАКЕ КРЕДИТНА СПІЛКА

Кредитна спілка —                         
   
неприбуткова   організація,   заснована фізичними
особами, професійними спілками, їх об'єднаннями
на кооперативних засадах з метою задоволення по­треб її членів у взаємному кредитуванні та наданні
фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Щоб користуватися послугами кредитної спілки, необхідно стати її членом. Члени кредитної спілки є її співвласниками, а їхня кредитна спілка створюється для того, щоб задовольняти їхні потреби в фінансових послугах. Це обумовлює ряд переваг кредитної спілки перед іншими фінансовими установами:
Власність і форма управління        
Члени кредитної спілки є її співвласниками й одно-
часно споживачами фінансових послуг. Управління кредитною спілкою відбувається за демократичним принципом — на загальних зборах спілки один член має один голос.
Це дає можливість кожній людини, яка є членом кредитної спілки, впливати на її діяльність.

Неприбутковість діяльності
Кредитна спілка є неприбутковою організацією — кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих послуг.
Послуги, що надаються членам кредитної спілки, можуть приносити їй дохід, який використовується на статутну діяльність (зокрема, на зарплату працівників, закупівлю офісної техніки, паперу тощо). Тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближеному до собівартості.

Наближеність до
споживачів послуг
та індивідуальний
підхід до їхніх
потреб                    

Більшість кредитних спілок створюються в межах однієї адміністративно — територіальної
одиниці (області, району), або на базі підприємств,
професійних  спілок,  громадських чи релігійних
організацій.
Це дозволяє кредитній спілці мати індивідуальний підхід до кожного члена спілки, зокрема узгоджувати сприятливі графіки оплат суми кредиту («тіла кредиту») та процентів, підбирати строк депозитного вкладу тощо.
У кредитній спілці можна отримати консультацію щодо вартості тих чи інших фінансових послуг або щодо того, як правильно планувати бюджет своєї сім'ї, отримати допомогу у складанні бізнес-плану тощо.

Простота й якість продуктів Фінансові продукти, які пропонують кредитні спілки, відрізняються простотою умов та якістю. У кредитній спілці Вам мають доступно розказати про умови отримання кредиту або вкладення коштів на депозит і розрахують дійсну вартість послуги.

Мікрокредитування Кредитні спілки, на відміну від інших фінансових установ, охоче працюють з позичальниками, яким потрібно невеликі суми грошей, тобто надають мікрокредити. У селах — це чи не єдині джерела фінансування.

ПрозорістьКредитні спілки є відкритими фінансовими установами. Вони регулярно публікують свою річну фінансову звітність. Члени кредитної спілки мають право отримати інформацію про діяльність кредитної спілки.

ШвидкістьБудьте обережні, не купуйтеся на занадто високі відсотки на Ваші внески (вклади)!

Ціна
новый-3.png
Вартість послуг кредитної спілки на кредити можна встановити за допомогою нескладних розрахунків. В умовах кредитування кредитною спілкою не приховані відсотки, комісії, додаткові витрати тощо.

Будьте обережні, не купуйтеся на занадто високі відсотки на Ваші внески (вклади)!Ідея кредитної кооперації виникла в середині XIX століття як спосіб фінансової взаємодопомоги в громадах у період серйозної банківської кризи. Засновником першої кредитної спілки вважають
Фрідріха Вільгельма Райффайзена (Німеччина).  

ПОСЛУГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 


Кредитні спілки (КС) в Україні мають право надавати такі послуги:
 • надання кредитів своїм членам,
 • залучення на договірних засадах внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.
Також кредитна спілка має право:
 • приймати вступні та обов'язкові пайові й інші внески від членів КС,
 • надавати кредити іншим КС і виступати членом платіжних систем,
 • оплачувати за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у  межах наданих їм кредитів,
 • провадити благодійну діяльність.
Будь-яка інша господарська діяльність для КС заборонена законом.
новый-6.png
50 тисяч кредитних спілок у 96 країнах об'єднують 177 мільйонів осіб і мають активи більше ніж 1,2 трильйони доларів США. Розвиток кредитної кооперації в світі продовжується швидкими темпами. За інтенсивністю кредитна кооперація в Україні визнана другою в Європі.
В Україні існує
близько 800 кредитних спілок.
Вони об 'єднують більше 2 мільйонів осіб.ВАШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЯК ЧЛЕНА
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Для отримання послуг від КС, необхідно стати її членом, а для цього — пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов'язків пайовий внески. Вступний та обов'язковий пайовий внески вносяться одноразово при вступі фізичної особи в спілку. їх розмір є однаковим для всіх членів КС. Вступ¬ний внесок є незворотнім, а обов'язковий пайовий повертається при виході з членів КС, при умові дотримання спілкою фінансових нормативів.

Як член кредитної спілки Ви маєте право:

 • Брати у кредитній спілці кредити та користуватись всіма іншими послугами, які вона надає.
 • Одержувати інформацію про стан своїх вкладів, про діяльність і фінансовий стан кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами та фінансовими звітами спілки.
 • Одержувати дохід на свій пайовий внесок.
 • Обирати й бути обраним до органів управління спілки.
 • Виносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки.
 • Ознайомлюватися зі статутом, внутрішніми положеннями кредитної спілки, протоколами засідань органів управління кредитної спілки, рішеннями, які приймають ці органи, іншими документами.
 • Брати участь у вирішенні всіх питань діяльності спілки шляхом голосування на загальних зборах.
 • Вийти із членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом і Статутом спілки.
Як член кредитної спілки Ви зобов'язані:

 • Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.
 • Дотримуватися статуту й інших актів кредитної спілки,виконувати рішення її органів управління.
 • Брати участь у формуванні майна кредитної спілки,а саме сплачувати вступні,обов'язкові пайові й інші внески відповідно до статуту кредитної спілки.
 • Виконувати інші обов'язки, передбаченні законодавством України та статутом кредитної спілки.
                                                                 
новый-7.pngновый-8.png«Кожний помиляється в міру своєї непоінформованості»
(закон Мерфі)

ЯК ОБРАТИ СВОЮ КРЕДИТНУ СПІЛКУ
Нижче наведено кілька порад, як вибрати кредитну спілку, якій Ви зможете довіряти.
1. Поцікавтеся, скільки років кредитна спілка працює на ринку та рекомендаціями людей, які є її членами.
Надійна кредитна спілка завойовує значний авторитет у своїх членів. Пошукайте серед своїх колег, друзів або знайомих членів цієї кредитної спілки та поцікавтеся їхніми рекомендаціями.

2.
Перевірте, чи внесена спілка до Державного реєстру фінансових установ.

Кредитна спілка у своїх приміщеннях в доступному місці зобов'язана вивішувати копію Свідоцтва про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (у відокремленому підрозділі — довідку про внесення відокремленого підрозділу кредитної спілки до цього реєстру). Ці документи видає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України та засвідчує своєю печаткою. Наявність кредитної спілки в реєстрі фінансових установ можна перевірити на офіційному сайті www.dfp.gov.uaновый-9.png

3. Перевірте, чимає кредитна спілка ліцензію на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні ра хунки.

Якщо Ви плануєте розмістити кошти на депозит у кредитній спілці, перевірте у неї наявність, строк дії та дійсність ліцензії на проваджен¬ня діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, яку видає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Окремі кредитні спілки можуть пропонувати вкласти гроші на додатковий пайовий внесок замість внеску на депозитний рахунок. Залучення цих видів внесків не потребує ліцензії. Іноді цей вид внесків може бути вигідніший за вкладення грошей на депозитні рахунки.
Однак, на відміну від депозиту, додатковий пайовий внесок переходить у власність кредитної спілки. Він повертається (за умови дотримання КС фінансових нормативів) при виході з членів кредитної спілки або на відповідну письмову вимогу у відповідності до законодавства (у разі не¬дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу, пайовий внесок члену спілки може і не повертатися).
Для залучення додаткових пайових внесків кредитній спілці не потрібно мати спеціальної ліцензії, договір при цьому не укладається. Якщо вне¬сок на депозитний рахунок гарантує нарахування процентів згідно з умовами договору, то на додатковий пайовий внесок проценти нараховуються лише у випадку, якщо кредитна спілка має дохід і дотримується нормативів діяльності.

4. З'ясуйте, чи є кредитна спілка членом місцевої або всеукраїнської асоціації кредитних спілок чи учасником Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів».

Кредитні спілки в Україні, як і більшість соціально спрямованих організацій, об'єднуються в систему, яка опікується їхнім розвитком та сприяє наданню якісних послуг їхнім членам.
Місцеві асоціації кредитних спілок створені в 22 областях України, містах Києві та Севастополі. Вони об'єднують близько 350 кредитних спілок. На національному рівні їхні інтереси представляє Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС). Існують також ще дві всеукраїнські асоціації: Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ) та Всеукраїнська асоціація кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств (ВАКСВУ).
новый-5.pngновый-11.png
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок   
вул. М. Раскової, 23, оф. 2186, м. Київ, 02660
тел./ф.: 8 (044) 390-32-84
e-mail: office@vaks.org.ua, www.vaks.org.ua      
 р/р 260030049806 у Київській регіональній
дирекції «Райффайзен Банк Аваль»,   
МФО 322904, код ЄДРПОУ 33349572.

Об'єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів»
вул. М. Раскової, 23, оф. 211, м. Київ, 02660,
тел./ф.: 8 (044) 503-86-13, 251-49-65
www.pzv.net.ua
р/р 26005301100694 у Подільській філії ВАТ
«ВТБ Банк», м. Київ, МФО 300777, код за
ЄДРПОУ 3519969
              
Кредитні спілки, які є учасниками Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», використовують страхування депозитів як додаткові гарантії вкладів своїх членів.
Членство кредитної спілки у відповідній асоціації кредитних спілок або участь у «Програмі захисту вкладів» найчастіше підтверджується відповідним свідоцтвом.

5.    З'ясуйте, чи подає кредитна спілка дані про свій фінансовий стан у проект «Відкрита кредитна спілка». Об'єднанням кредитних спілок «Програма захисту вкладів» адмініструє проект публічного розкриття інформації про фінансовий стан кредитної спілки «Відкрита кредитна спілка», інформацію про який розміщено на сайті.

6.    Ознайомтеся з фінансовою звітністю кредитної спілки. Оцініть розмір її резервного капіталу.

Кожна кредитна спілка щоквартально (або щомісячно) подає фінансову звітність до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Інформація, що міститься в звіті, є відкритою та щорічно публікується в засобах масової інформації. Варто ознайомитися з фінансовою звітністю кредитної спілки (стабільна кредитна спілка не повинна мати збитків, а співвідношення резервного капіталу до активів має становити не менше 15 відсотків).

7.    Оцініть простоту й прозорість фінансових продуктів кредитної спілки, а також економічну обґрунтованість цін на її послуги.
Кредитні спілки застосовують прості та ефективні кредитні продукти, які задовольняють потреби їхніх членів у фінансуванні. Якщо:
 • кредитний продукт, що Вам пропонують, має непрозорі умови,
 • Ви не отримуєте коштів одразу,
 • Вам пропонують занадто високі відсотки на депозити, які набагато вищі, ніж средньоринкові,
 • Вам пропонують стати «в чергу» тощо,
значить  перед  Вами  «псевдокредитна  спілка»,  іншими  словами, «фінансова піраміда».
Не купуйтеся на обіцянки, співпрацюйте з надійними фінансово здоровими та стабільно працюючими кредитними спілками!
 

      Пропонуємо далі кілька порад, що дозволять Вам спланувати Ваш
      бюджет так, аби ефективно заощадити чи розумно запозичити.

До 1917року в Україні існували більше 3 тисяч кредитних
кооперативів. Усі вони були знищені радянською владою, і в незалежній Україні кредитні спілки почали відроджуватися починаючи з 1992 року. Для розвитку кооперативного кредитування в Україні було реалізовано ряд проектів технічної допомоги, донорами яких були Канада, Німеччина,
США та Європейська Спільнота.

«Грошей ніколи не буває багато.
І навіть коли їх багато —
виникають додаткові витрати»
(із досвіду)
новый-12.png

ЕФЕКТИВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ
Потреба у «великих сумах грошей», що перевищують суму, яка є у розпорядженні, виникає через події життєвих циклів (таких, як народження, освіта, весілля і смерть), надзвичайні ситуації та появу можливостей придбати певне майно або розпочати свій бізнес. Єдиний надійний і рентабель¬ний спосіб одержати такі суми — заощадження.
Робити заощадження може кожен — незалежно від віку та рівня доходів. Достатньо регулярно відкладати гроші.

Як підготувати план заощаджень
План заощаджень — основний інструмент керування грошима для задоволення короткострокових, середньострокових або довгострокових фінансових цілей. Щоб підготувати план заощаджень, необхідно здійснити такі етапи:
 • Визначте цілі заощаджень.
 • Визначте, скільки грошей Вам необхідно відкласти та за який період часу, щоб досягти цілей свого заощадження. Визначте цільову суму заощаджень.
 • Визначте, скільки Ви заробляєте зараз за певний період, регулярність (або нерегулярність) Ваших доходів і скільки Ви зможете відкладати на регулярній основі.
 • Визначте, які витрати Ви можете скоротити, і спробуйте перевести цю суму в заощадження.
 • Прийміть рішення, де Ви будете робити заощадження. Визначте, які пропонуються депозитні ощадні продукти, їхні сильні та слабкі сторони.
 • Заплануйте скільки й як часто Ви будете робити заощадження. Наприклад, Ви можете відкладати визначену суму в конверт у день, коли одержуєте зарплату, або наприкінці торговельного дня і тримати конверт у надійному місці доти, доки не зможете віднести гроші в кредитну спілку. Відвідуйте кредитну спілку у визначений день тижня або місяця. Або можете домовитися зі своїм працедавцем щодо автоматичного перерахування частини зарплати на Ваш рахунок для заощаджень.
 • Контролюйте Ваші заощадження. Регулярно відслідковуйте просування в напрямку цілей вашого заощадження, звіряючи накопичену суму із запланованою. Перевіряйте виписки кредитної спілки, ощадні книжки або інші джерела інформації про свої заощадження.
Основні правила заощаджень
Існує ряд основних правил, які Ви зможете використовувати, приймаючи рішення про заощадження та споживання.
 • Намагайтеся відкласти якнайбільше і якомога швидше.
 • Відкладайте одразу, як заробили.
 • Спробуйте відкладати 10 відсотків від Вашого доходу, навіть якщо Ви не збираєтеся щось купувати або інвестувати. Це буде плата собі!
 • Підрахуйте, як збільшаться Ваші гроші згодом, якщо Ви будете регулярно відкладати на рахунок, що дає відсотки.
 • Не носіть із собою багато грошей — уникайте спокуси їх витратити!
 • Розплатіться з боргами. Загальна сума сімейного боргу не повинна перевищувати 36 відсотків сімейного доходу.
 • Ощадливо витрачайте гроші. Подумайте, скільки грошей Ви зможете заробити, якщо Вам доведеться продати куплену річ. Спробуйте заощадити, купуючи оптом товари, що не псуються.
 • Тримайте суму, рівну Вашим витратам за 3—6 місяців, у надзвичайному фонді, яким можливо скористатися в разі виникнення інших непередбачених ситуацій. Надзвичайний фонд дозволить Вам знизити напругу та занепокоєння.
 • Дуже важливо зберігати частину заощаджень «поза досяжністю». Відкрийте 2 ощадних (депозитних) рахунки: один для надзвичайних обставин, доступ до якого не обмежений і не спричиняє штрафних санкцій за зняття грошей (депозит до запитання), другий для заощаджень на інші цілі, доступ до якого не такий легкий, наприклад, строковий депозит.
Визначте ощадні (депозитні) продукти, що найкраще відповідають цілям ваших заощаджень.
новый-13.pngЗаощадження вимагають дисципліни;
дисципліна досягається практикою!
 
Як вибрати депозитну послугу?
Депозит (у кредитній спілці це внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок) у всьому світі є надійним і випробуваним засобом накопичення та захисту заощаджень від інфляції. Необхідно вивчити пропозиції такої послуги. Витративши певний час, Ви можете по телефону з'ясувати максимальні та мінімальні відсоткові пропозиції. Фінансові установи, які пропонують відсоткові ставки вище середніх — це або установи, які швидко розвиваються, або вкладені ними кошти є недостатньо забезпечені та збільшують ризик при поверненні.

Найчастіше відкриваються депозитні рахунки з метою:
 • Зберігати свої заощадження та отримати додатковий дохід в кінці строку внеску.
 • Щомісячно поповнювати свій сімейний бюджет відсотками по депозиту, так звана «прибавка до зарплати».
 • Накопичити гроші для здійснення якоїсь великої покупки або для першочергового внеску для отримання кредиту.
 • Зберігати гроші в банку, отримувати дохід, але мати можливість у будь-який
Основними критеріями, якими варто користуватися при виборі депозитної послуги, є:
 • Надійність і стабільність фінансової установи.
 • Незмінність відсоткової ставки, умови та порядок виплати відсотків.
 • Гнучкість умов поповнення та зняття коштів.
 • Вимоги до мінімальної суми залишку на рахунку.
 • Рівень обслуговування.

Види депозитних рахунків:

За строком дії
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців (включно)внесок(вклад)на депозитний рахунок на строк від 3 до 12
місяців (включно)
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (>12 міс.)

За способом виплати відсотків:
з виплатою відсотків помісячноз виплатою відсотків поквартальноз виплатою відсотків раз на піврокуз виплатою відсотків наприкінці дії договору

За режимом довнесення суми вкладу протягом строку дії договору
з правом довнесення частини суми вкладубез права довнесення частини суми вкладу
За режимом зняття частини суми вкладу протягом строку дії договору
з правом зняття частини суми вкладубез права зняття частини суми вкладу

новый-15.pngВеличина рекламного шуму товару зворотно пропорційна
його реальній цінності
(Закон Понтера)

РОЗУМНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Чи знаєте Ви, що в середньому український споживач переплачує від 50 до 100 відсотків від вартості товару, що купується в кредит, який декларується під 0 відсотків?
При кредитуванні надійність і репутація фінансової установи також важливі. Співпрацюйте з тими, хто працює прозоро, надає повну інформацію та допомагає Вам прийняти виважене рішення про кредитування.
Обміркуйте всі «за» і «проти» для прийняття виваженого рішення про раціональність отримання коштів у кредит.
 
Запозичення: «За» і «Проти»
«За»«Проти»
Одержання кредиту дозволяє здобути те, чого  інакше не можливо собі до­зволити (наприклад, автомобіль, або навчання в навчальному закладі). Кредит коштує грошей. Чим довше виплачується кредит, тим більші ви­датки на нього.
Придбавши що-небудь у кредит, мож­ливо одразу користуватися покупкою, поступово сплачуючи кредит.Наявність кредиту може під­штовхувати до більших витрат, ніж які можливо собі дозволити. А без кредиту буде придбано лише найнеобхідніше.
Кредит є чи не єдиним виходом у не­передбачених ситуаціях і дозволить розподілити витрати в часі.Наявність кредиту змушує направ­ляти частину майбутніх доходів на погашення кредиту, що веде до змен­шення грошей у майбутньому для купівлі інших речей.
Кредит дозволяє скористатися додат­ковими економічними можливостями та допомагає вкладати в сімейні акти­ви, виплату за які можна здійснювати протягом тривалішого часу.У випадку невиплати кредиту, креди­тор може забрати те, що придбано в кредит, або залишити собі заставу.

новый-16.pngДля кожного позичальника борг — це ризик. Якщо Ви не можете повернути кредит, для Вас можуть настати негативні наслідки!

Яку суму Ви можете виплачувати щомісячно?
Заробітна плата
+Всі додаткові доходи
-Витрати на комунальні платежі/оренду
-Витрати на харчування та одяг
-Транспортні витрати
-Витрати на розваги
-Щомісячні заощадження
-Внесок по поточних кредитах
-Інші щомісячні витрати
=Залишок грошових коштів
Це — сума грошей, на яку Ви мо-
жете розраховувати, та яка може
бути спрямована на погашення
нового кредиту. Не забудьте вра-
хувати такі витрати, як святку-
вання днів народження, витрати
на відпустку, ремонт автомобіля,
візити до лікарів тощо.

Як вибрати кредитну послугу?
Рекламні оголошення «0-й відсоток!», «Найнижчі відсотки на ринку!» частіше є «безкоштовним сиром у мишоловці». При виборі кредитної послуги необхідно звертати увагу на таке.
Найбільш розповсюдженими пастками для позичальників є:
 • Декларування низької або нульової відсоткової ставки.
 • Надання лише графіку платежів без вказівки відсоткової ставки.
 • На додаток до відсоткової ставки стягується щомісячна або щоквар¬тальна комісія, про яку іноді позичальник дізнається лише при першому погашенні кредиту.
 • Необгрунтовано великі витрати на оформлення застави — оцінка об'єкта застави, страхування різноманітних ризиків тощо;
 • Додаткові плати (збори) на розгляд заявки, зміну графіка погашень, інших умов та термінів договору.
 • Завищені розмірі пені (штрафів) за затримку платежу або додаткові плати за передчасні виплати.
 • Купівля в групах (кредит ви сплачуєте вже від сьогодні, а товар розігруєте серед членів якоїсь групи по черзі).
Звертайте увагу на дрібний шрифт в деяких пунктах кредитного договору (переважно там зазначені невигідні для Вас умови).
Питання, що слід ставити кредиторові:
 • Які типи кредитів пропонуються?
 • Які вимоги до застави?
 • Які вимоги до заощаджень?
 • Яка процентна ставка?
 • Яку комісію необхідно сплатити, щоб одержати позику?
 • Яка пеня стягується за прострочення?
 • Наскільки швидко можна одержати кредит?
 • Скільки разів необхідно прийти вофіс, щоб завершити процес подачізаявки на одержання кредиту?
Як оцінити реальну вартість
кредиту:
Сума відсотків за весь строк кредитування
+Всі комісії
+Витрати на оформлення застави
+Страхування
+Додаткові витрати
=Реальна вартість кредиту

Порівнявши отриману суму в різних фінансових установах, ви можете обрати найбільш вигідні для себе умови кредитування.

новый-17.png
ЯК СПЛАНУВАТИ БЮДЖЕТ
СВОЄЇ РОДИНИ?


Бюджет — план, який описує, що Ви збираєтеся зробити зі своїми грішми. Хороший бюджет допоможе Вам оплатити те, що Вам потрібне, і відкласти кошти.
Як не вийти за рамки бюджету?
Перед складанням бюджету спробуйте точно вести облік доходів і видатків сім'ї протягом 2 місяців. Це Вам допоможе не упустити навіть дрібних щомісячних витрат, а також прослідкувати динаміку цін на продукти та одяг.
Скласти бюджет — просте завдання. На це здатний кожен. Але дотримуватися бюджету може виявитися набагато складніше. Необхідна дисципліна! Наступні   рекомендації  допоможуть   вам   додержуватися   дисципліни, необхідної для кожного з аспектів вашого бюджету.

Для постановки фінансових цілей:
 • Поставте визначені короткострокові та середньострокові цілі для використання Ваших грошей.
 • Поставте принаймні одну мету, якої можна швидко досягти — так Ви винагородите себе за успішні заощадження.
 • Час від часу переглядайте фінансові цілі та бюджет.

Для видатків:
 • Скоротіть «відплив» — це основний метод заощаджень. Розумні витрати допоможуть Вам робити заощадження.
 • Складіть список усіх можливих способів скорочення повсякденних витрат. Ви можете заощадити на скороченні звичайних повсякденних витрат більше, ніж урізавши одну велику.
 • Спочатку витрачайте кошти на те, що приносить додатковий дохід.
 • Сплачуйте борги або витрачайте грошові кошти в останній момент, не порушуючи договорів. Це дозволить Вам оперувати наявними коштами протягом максимально можливого строку.
 • Записуйте, скільки і на що Ви витрачаєте.
Для заощаджень:
 • спочатку відкладіть заощадження, хоча 6 10 відсотків доходу!
 • відкладіть у надзвичайний фонд суму, еквівалентну поточним витратам на 3—6 місяців;
 • обмежте доступ до заощаджень.
Пам'ятайте, що збільшення заощаджень досягається двома шляхами:
 • збільшення доходів (більше заробляти) — може бути за рахунок пошуків додаткових заробітків, використання незадіяних активів, навиків і вмінь;
 • зменшення видатків (економія) — розумні видатки, планування покупок, зменшення споживання ресурсів (електрика, вода, тепло), зменшення витрат на шкідливі звички тощо.
Усвідомлення реального фінансового стану (навіть негативного) — це вже перший крок для подолання фінансових труднощів у Вашій родині або досягнення кращого матеріального стану Вашого
сімейного бюджету.

новый-18.png

СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ (приклад)

 

Бюджет на місяць

Категорія

План

Факт

Різниця

Доходи

Заробітна плата

 

 

 

Премії та доплати

 

 

 

Доходи по депозитам

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

Загальна сума доходів

 

 

 

Обов'язкові фіксовані витрати

Квартплата або орендна плата

 

 

 

Комунальні послуги

 

 

 

Телефон(и)

 

 

 

Телебачення йІнтернет

 

 

 

Страхування

 

 

 

Виплати по кредитах

 

 

 

Витрати на дітей

 

 

 

Фіксовані податки

 

 

 

Інші фіксовані витрати

 

 

 

Обов'язкові нефіксовані витрати

Продукти харчування

 

 

 

Транспорт/автомобіль

 

 

 

Здоров'я

 

 

 

Особисті витрати

 

 

 

Інші нефіксовані витрати

 

 

 

Додаткові витрати

Заощадження

 

 

 

Одяг, взуття

 

 

 

Меблі, товари довготривалого вжитку

 

 

 

Ремонт

 

 

 

Подарунки

 

 

 

Розваги

 

 

 

Відпочинок

 

 

 

Інші додаткові витрати

 

 

 

Загальні витрати

 

 

 

Чистий прибуток/збиток

 

 

 


Наш надійний партнер!Content of this page needs new version Adobe Flash Player. You can download here:

Get Adobe Flash player  uhbdp_ban.jpg
© Народна Довіра, 2010
Дизайн:
GRADES
Якщо у Вас виникли питання і Ви бажаєте звернутись до відповідного підрозділу натисніть тут